Služby psychologa pro vzdělávací zařízení

Psychlog Mgr. Tomeček nabízí:

  • dlouhodobé lektorské zkušenosti
  • praktická zkušenost s realizací výuky odborných témat v kurzech v rámci projektů ESF
  • účast na výběrech vhodných uchazečů pro projekty „LEONARDO“
  • dlouhodobá realizace „Bilanční diagnostiky“ uchazečů o zaměstnání pro potřeby vzdělávání a možností dalšího uplatnění (určeno pro vzdělávací zařízení a úřady práce)
  • akreditovaný lektor pro výuku psychologických témat dle Zákona č. 108/2006 Sb. (MPSV)
  • ochota cestovat v rámci celé ČR
piktogram psycholog
psycholog pro osoby regrese pro zaměstnavatele pro vzdělávací zařízení ceny osobní profil eneagram v praxi