Osobní profil psychologa

Psycholog Miroslav Tomeček, Mgr.

Narozen v roce 1967
Kvalifikace: Absolvent studia psychologie na Masarykově univerzitě v Brně
Postgraduální studium: Forenzní psychologie ( Univerzita Karlova Praha) Psychologické aspekty řízení lidských zdrojů
Příklady dalšího vzdělávání: Integrovaná psychoterapie Regresní terapie

Dlouholetá praxe ve státní správě a soukromé sféře v oblasti psychologické diagnostiky (posuzování osobní způsobilosti k výkonu profese, diagnostika patologických a rizikových projevů chování), školení, vzdělávání, poradenské činnosti.

piktogram psycholog
psycholog pro osoby regrese pro zaměstnavatele pro vzdělávací zařízení ceny osobní profil eneagram v praxi