zpět na úvod

eneagram v praxi

Stručne o eneagramu v praxi

Eneagram je hluboce propracovaný typologický systém, nauka o osobnosti s bohatou historií.

Na základě popisu různých typů charakterů nám umožňuje pochopit rozdíly mezi lidmi, podstatu a příčiny našeho myšlení, prožívání, chování a jednání.

Je využíván v psychologickém poradenství a terapii – osobní rozvoj, partnerské, rodinné, mezilidské vztahy, v oblasti řízení lidských zdrojů, v podnikatelské i obchodní sféře. Je vyučován na mnoha univerzitách, např. ve Stanfordu v rámci psychologie, psychiatrie, medicíny, ale i na školách s ekonomickým zaměřením.

Příklady možností využití eneagramu:

Oblast osobní, rodinná,vztahová:

- poskytuje základy k pochopení vlastního chování a chování našich blízkých (rodiče, děti, příbuzní) přátel i lidí kolem nás,
- umožňuje odhalit příčiny našich nezdarů, konfliktů, selhání,
- odhaluje nejen naše kladné a záporné vlastnosti, ale umožňuje pochopit náš skrytý potenciál a ukazuje možnosti jeho využití k pozitivním změnám a osobnímu růstu,
- objasňuje otázky volby partnera, vzájemnou přitažlivost a antipatii typů, otázky vztahové dynamiky, umožňuje se vyjádřit k předpokladu stability (ukončení) vztahu, vede k pochopení, že neexistuje jednotné „mužské“, či „ženské“ myšlení, ale naopak existují propastné rozdíly mezi jednotlivými typy.
Pracovní oblast:

- naznačuje předpoklady či deficity typů pro určité druhy činností, profesí, pozic
- vlastní pracovní chování dle charakteristik typů – zejména kategorie: ambicióznost, sebeprosazování, kariérismus, nepoctivost, podvod, povrchnost, výkonnost, samostatnost, potřeba moci a kontroly, perfekcionismus, tvořivost, přizpůsobivost, akceptace norem a pravidel, lenost, potřeba podpory, spolehlivost loajalita, sebedisciplína, schopnost spolupráce, systematičnost,
- umožňuje analyzovat, pochopit a předvídat chování spolupracovníků, zlepšit vztahy, zefektivnit komunikaci a předcházet konfliktům
 

...zpět
Poslat komentář